התהליך

סיעודי

פניה לגורם מסייע בהגשת התביעה

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

בדיקה היכן למבוטח 
יש ביטוח/ים סיעוד/ים

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

איסוף מסמכים רפואיים

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

מילוי טופס תביעה ושליחתו לחברת הביטוח

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

הערכות לקראת בדיקת רופא מטעם חברת הביטוח

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

בדיקת רופא מטעם 
חברת הביטוח

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

תשובת חברת הביטוח

arrow-left15, arrow-left, left, previous
arrow-down14, arrow-down, download, bottom

התחלת קבלת 
תגמול חודשי

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

חיובית

מגישים ערעור

enter5, enter, arrow, return

סוף

arrow-down14, arrow-down, download, bottom

שלילית

 


לבדיקת זכאות וייעוץ חינם
ללא כל התחייבות מלאו את הטופס

לבדיקת זכאות וייעוץ חינם ללא כל התחייבות מלאו את הטופס

phone3, phone, contact, telephone, support, call


074-767-94-91

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

jacobmeiri@m-siud.co.il

צרו איתנו קשר עוד היום